Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Shopnotch B.V.(“Verantwoordelijke”) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Waterweegbree 47, 4823NE te Breda en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 80874215. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via hello@shopnotch.nl. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website en klanten van Verantwoordelijke. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 november 2020.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt om een product of dienst te leveren, contact met u te onderhouden en voor de financiële administratie. De gegevens die van u worden gevraagd zijn naam, adres, mailadres, betaalgegevens en indien van toepassing ook bedrijfsgegevens die u wenst te worden verwerkt in uw product of dienst. Het e-mailadres is nodig om contact met u te leggen en te onderhouden, maar kan in de toekomst ook gebruikt worden om u op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. Gegevens uit de nieuwsbrief, naam en mailadres worden ook gebruikt voor promotiedoeleinden. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar opgeslagen.  

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Verantwoordelijke te verstrekken, is Verantwoordelijke niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Verantwoordelijke niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u. 

U kunt zich afmelden voor de eventuele aanbiedingen in de toekomst van Verantwoordelijke door een e-mail te zenden aan hello@shopnotch.nl. 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of ons administratiekantoor. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Persoonsgegevens kunnen altijd worden verwijderd of gewijzigd op verzoek, dit kan door een mail te sturen naar hello@shopnotch.nl.  

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar hello@shopnotch.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.